Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

ister
Reposted frombeinthe beinthe viatouchthesky touchthesky

June 26 2017

ister
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaPoranny Poranny
8838 e4a8
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamaardhund maardhund
ister
7945 d67d
Reposted fromtfu tfu viakapitandziwny kapitandziwny
0864 0fe4
ister
Reposted fromiminlove iminlove viaPoranny Poranny

June 25 2017

ister
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja,
Rzetelnie sklecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.
— Piotr Roguski `Mała
5313 dcb2 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPoranny Poranny
ister
3829 e414
Reposted fromjabandyta jabandyta viairmelin irmelin
ister
Od czekania dusza rdzewieje.
— Carlos Ruiz Zafon "Cień wiatru"
Reposted frommajkey majkey viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 24 2017

ister
3656 846e 500
M. Hłasko, Robotnicy
Reposted fromvaporous vaporous viapassionative passionative
ister
7521 75f1
Mariusz Hermanowicz

June 23 2017

ister
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath*Szklany klosz
Reposted frombluecat bluecat viashutters shutters
ister
7432 001c
Reposted fromshutters shutters viarockspirit rockspirit

June 22 2017

ister
9930 eae3
Reposted fromPoranny Poranny

June 21 2017

ister
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
ister
8192 cef6
Reposted fromPoranny Poranny
ister
8532 54bc 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viacosette cosette
ister
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viayanek yanek

June 20 2017

0648 91e8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNothingIsTrue NothingIsTrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl