Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

ister
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— W. Faulkner
Reposted fromlambadada lambadada viakapitandziwny kapitandziwny

June 10 2017

ister
2320 82c7
Reposted fromollardo ollardo viashieep shieep
ister
Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.
— Jeremi Przybora
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaM-M M-M
ister
5825 f2a8
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viascorpix scorpix
1028 cf2d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix
ister
4461 6bd0
Reposted fromscorpix scorpix
ister
ister
2350 8e94
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
ister
Móc zerwać z kimś relację, nawet tę toksyczną, i powiedzieć "nie chcę już z tobą rozmawiać, nie chcę cię znać" to w sumie przywilej bo posiada się wtedy innych znajomych, przyjaciół. Wydaje mi się, że przecież żaden naprawdę samotny człowiek nie wypowie czegoś takiego, bo nie stać go na to. Bo może to jedyna bliska znajomość jakiej się dorobił. I nie widzi perspektywy na następne. Tacy samotnicy są podatni na emocjonalne szantaże.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakapitandziwny kapitandziwny

June 09 2017

ister
4398 4ceb 500
Reposted fromarbuzy arbuzy viakapitandziwny kapitandziwny
1017 7dc7 500

Witchcraft, No. 3, 1971.

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaPoranny Poranny
8549 9165 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
ister
ister
4660 640c
Reposted fromsarazation sarazation viaPoranny Poranny
ister
Stan z lekka samobójczy,
stan bardzo rozczochrany
a w żyłach dziur z tysiące
a jam niedokochany.
— Witkacy
Reposted fromteaholic teaholic viaNothingIsTrue NothingIsTrue
ister
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia

June 08 2017

ister
4459 362c 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viadzony dzony

June 07 2017

8053 0631

mizenscen:

The Birth of a Pearl, 1903.  Dir. F.S. Armitage.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaPinkpills Pinkpills
6837 5ca5
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadzony dzony
ister
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vialouve louve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl