Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

ister
1782 bb71
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaPoranny Poranny
ister
1666 913b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakatt katt
8470 ec0d
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viakapitandziwny kapitandziwny
3342 cdab

hauntedbystorytelling:

Elliott Erwitt :: Rodin sculpture and couple, Tate Modern, London, 1993

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viayanek yanek

May 25 2017

ister
7089 60d1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
ister
2240 0788
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
ister
0529 e075 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
3206 d017
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
ister
3959 76cd 500
Reposted fromvandalize vandalize viasarazation sarazation
ister
1265 0674
Reposted fromtwice twice viasarazation sarazation

May 23 2017

ister
Opcja: zaprzyjaźnij się z samym sobą jest idealna, a właściwie jedyna, żeby nie czuć się megasamotnym w życiu.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominpassing inpassing viakapitandziwny kapitandziwny

May 22 2017

ister
ister

May 19 2017

ister
0096 b7b7 500
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
ister

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
ister
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viapomsa pomsa
ister
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viapomsa pomsa
7301 14e9
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapomsa pomsa
0151 2b46 500

andrewharlow:

picasso photographed by gjon mili, 1949

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viakatt katt

May 14 2017

5492 2c48 500
Reposted fromaisu aisu viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl