Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

ister
6200 2ffe 500
Reposted fromkrzysk krzysk viayanek yanek
ister
8968 f351
Reposted fromhydrocodone hydrocodone viaPrzygnebiona Przygnebiona
3059 a41b 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viascorpix scorpix
ister
8167 7c30
Reposted fromkrzysk krzysk viaDeathlylost Deathlylost
ister
3140 efa5 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viayanek yanek

November 17 2017

ister
2866 0f07
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix

November 09 2017

ister
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek

November 04 2017

5639 9f78

Iceland

Reposted frommilo317 milo317 viascorpix scorpix
ister
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viascorpix scorpix
ister
Wisła.
Reposted fromsarazation sarazation

November 03 2017

ister
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viatouchthesky touchthesky

November 01 2017

ister
ister

October 30 2017

ister
nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.
— Charles Bukowski
Reposted fromfantazja fantazja viaou ou
ister
Reposted fromweightless weightless viaou ou
ister
2658 1a46
Reposted fromprblms prblms viayanek yanek
ister
5457 e426 500
Reposted fromfelicka felicka viaDeathlylost Deathlylost

October 26 2017

ister
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaou ou
9656 a5e5 500

lamus-dworski:

Kraków, Poland photographed by Henryk Hermanowicz, 1960s.

Photos via Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Reposted fromtwice twice viaNothingIsTrue NothingIsTrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl