Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2018

ister
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"

July 18 2018

ister
ister
1349 b497 500

July 10 2018

ister
0521 89d8

hisvintageworld:

alice in wonderland

First adaptation of the book in this 8 minute Russian silent film from 1903.
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaPinkpills Pinkpills
ister
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viatrawkaaa trawkaaa
ister
ister
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek
ister

July 05 2018

ister
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viayanek yanek

June 26 2018

ister
ister
Patrzę na ciebie i jestem bardzo, ale tak bardzo szczęśliwy wiedząc, że istniejesz.
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapomsa pomsa
ister
5054 9c57
Reposted fromchained chained viairmelin irmelin
ister
Czasami trzeba komuś opowiedzieć wszystko. Całe swoje życie. Otworzyć serce i duszę na oścież. Otworzyć umysł. Zrobić przeciąg słów, niech niesie naszą historię. Niech słowa ułożą się w innych dłoniach zupełnie bezpiecznie, opowieścią o tym kim byliśmy, jesteśmy i marzymy aby być. Opowieścią o tym co sp*eprzyliśmy i o tym, co udało nam się osiągnąć. O bzdurach i rzeczach niezwykle ważnych. O tym co złe i o miłości. O wyblakłych nadziejach i bezczelnej pewności, że nadejdzie nasze jutro.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayanek yanek
ister
Reposted fromgruetze gruetze viayanek yanek
ister
1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
ister
4841 2e97 500
Reposted frompalesoap palesoap viaMigotliwa Migotliwa
ister
9812 1242 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaPinkpills Pinkpills
ister
5671 0500 500

June 12 2018

ister
9482 9b94 500
Reposted fromPoranny Poranny
ister
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl