Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

ister
8625 3914 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
ister

kiedy umrę kochanie.

kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym

czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny

często myślę o tobie
często pisze do ciebie
głupie listy - w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie

patrząc w płomień kochanie
myślę - co też się stanie
z moim sercem miłości głodnym

a ty nie pozwól przecież
żebym umarła w świecie
który ciemny jest i który chłodny
- Halina Poświatowska
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viawabnicu wabnicu
ister
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
ister
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromunr-eal unr-eal viaMigotliwa Migotliwa
ister
8414 c6bc 500
Reposted frombirke birke viadancingwithaghost dancingwithaghost

February 20 2018

ister
5877 d522 500
Reposted fromexistential existential viacosette cosette
ister
ister
5882 ff92
Reposted fromexistential existential viaMigotliwa Migotliwa
ister
ister
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
5288 80f7 500
ister
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viairmelin irmelin

February 18 2018

ister
5590 934a
Reposted fromnutt nutt viakapitandziwny kapitandziwny
ister
2902 12c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPinkpills Pinkpills

February 08 2018

ister
2335 6466
Reposted fromxanth xanth viakapitandziwny kapitandziwny
ister
2368 b038 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin

February 06 2018

5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl